torsdag 29 mars 2012

Siri!


Det är 100 år sen August Strindberg dog. Men det är också 100 år sen Siri von Essen dog. Hon dog tre veckor före honom den 21 april 1912, vid 61 års ålder. Som friherrinnan Siri Wrangel, gift med Carl som var kapten och mor till en liten flicka, träffar hon den unge August som just skrivit Mäster Olof men ännu inte fått pjäsen antagen. Paret Wrangel bjuder hem August och snart umgås de alla tre intensivt. Efter ett år har bekantskapen övergått från vänskap till förälskelse mellan Siri och August och Siri gör något som ansågs mycket skandalöst, hon lämnar man och barn och flyttar ihop med August. Och inte bara det, hon förverkligar sin dröm att bli skådespelare och lyckas få anställning på Dramaten. August skriver Röda rummet och slår igenom. Deras samliv bygger på en gemensam tro på ett jämlikt förhållande och ömsesidig respekt för varandras karriärer. De gifter sig och får barn. Hur det gick sen, med kärleken och äktenskapet  är allom bekant genom Strindbergs verk från novellerna i Giftas till En dåres försvarstal och vidare i Dödsdansen.
Lena Einhorn har vänt på berättelsen och romandebuterade förra året med Siri som berättar historien om August och Siri ur Siris perspektiv. Hennes berättelse är fiktiv men ligger nära verkligheten, så nära man nu kan komma. Det blev inget lätt liv som Siri kom att leva. Återigen tänker jag ’jävla karl’ när jag läser om August lynnighet, hans svartsjuka och lättkränkta humör. Han svartmålar Siri genom spionage och vilda anklagelser, rättsprocess och låter bli att betala underhåll för barnen. Utöver alla utfallen i böckerna. Siri fick ekonomiskt stöd av en dansk väninna Marie David som hon och August träffat i Frankrike. August går fram som en furie gentemot Marie i Lena Einhorns skakande skildring. En mycket intressant läsning som motvikt till den pågående Strindbergsyran! *****

Siri

Inga kommentarer: